Noćenja i turistička sezona 2018.

Crobex Turist

Na burzi je zavladao pesimizam na većini turističkih dionica te se u medijima može naći više natpisa o tome kako sezona podbacuje. Indeks CROBEXturist, koji prati kretanje četiri najveće turističke dionice1, pao je oko 10% u odnosu na vrh postignut početkom rujna prošle godine. Vjerujem da pesimizmu trenutno nema mjesta pošto je u drugom kvartalu ove godine bilo 3% više noćenja u hotelima i 7% više noćenja u kampovima. Ukupno je u ”profesionalnom” smještaju bilo 4% više noćenja nego prošle godine. To upućuje da bi rezultati za drugi kvartal turističkih poduzeća trebali biti dobri. Do sada su rezultate objavili samo LRH i LRHC te po njihovim rezultatima nema razloga za pesimizam jer su ostvarili više prihode nego prošle godine.

Pitanje je što će biti s rezultatima za treći kvartal. U dosadašnjem dijelu srpnja imali smo manjak u dolascima od oko 160.000 u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su noćenja u manjim zaostacima ili na razini lanjske godine. Hotelijeri ne izgledaju zabrinuti:

Hotelijeri s kojima smo razgovarali potvrđuju nam da im dosadašnji dio srpnja nije na lanjskoj razini i većina ih bilježi minuse od oko sedam do 10 posto u dolascima, ali su s prihodima, zahvaljujući višim cijenama, ove godine zadovoljni, jer im je zarada i s manjim prometom bolja od lanjske.2

Po ovoj izjavi hotelijeri su uspjeli povećati maržu. Ako vrijeme bude lijepo u naredna dva mjeseca i postignuta marža se održi, mislim da će rezultati turista za treći kvartal biti odlični. To je veliki ako. U ovom trenutku treba se fokusirati na rezultate za drugi kvartal i eventualne komentare uprava o rezervacijama gostiju. Za sada pozitivni faktori pretežu nad negativnima.

  1. ARNT, MAIS, PLAG i RIVP []
  2. Izvor []